1808 Slaget vid Siikajoki (FI16)

Adlercreutz-vid-SiikajokiSlaget vid Siikajoki var ett slag under Finska kriget 1808-1809. Slaget utkämpades mellan svenska och ryska trupper den 18 april 1808 vid Siikajoki, nära Uleåborg i Finland. Under det Finska krigets första skede 1808 beslutar den svenske kommendören Wilhelm Mauritz Klingspor att retirera norrut från södra Finland för att hinna få mer svensk trupp via Torneå och också på grund av hotet från Danmark. Närmast föregående slag utkämpades vid Pyhäjoki två dagar tidigare, där finske generaladjutanten greve Löwenhielm tillfångatagits av ryssarna. Direkt därefter utnämndes Carl Johan Adlercreutz till hans efterträdare.
SiikajokiNär Georg Carl von Döbelns trupp ska korsa älven Siikajokis is hinner de ryska styrkorna ifatt svenskarna. Von Döbeln går först till motanfall men beordras dra sig tillbaka. Då blottar de ryska styrkorna sin center och den nyutnämnde generaladjutanten Carl Johan Adlercreutz beordrar snabbt anfall igen och ryssarna slås. Slaget vid Siikajoki beskrivs i dikten ”Adlercreutz” i Runebergs epos Fänrik Ståls sägner. Nylands infanteriregemente utmärkte sig vid slaget vid Siikajoki varför Siikajokikorset får bäras av soldater vid Nylands brigad efter genomförd
rekryttid.

(delvis utdrag ur Wikipedia)