1808 Slaget vid Ruona (FI19)

RuonaSlaget vid Ruona och Salmi var ett fältslag under det finska kriget 1808-1809.
Avgörandets tidpunkt hade kommit. Den svenska sommaroffensiven fortsatte efter segern vid Alavo, men den starka ryska armén krympte aldrig i storlek eftersom förstärkningar anlände regelbundet till fältförbanden. Sent i augusti uppgick de ryska styrkorna som slogs mot Adlercreutz till drygt 9 000 man – hela den krigsdugliga ryska armén i Finland översteg inte 25 000 man. Adlercreutz hade mellan 5 à 6 000 man till sitt förfogande, medan alla svenska och finska trupper under den svenske överbefälhavaren Klingspors befäl beräknas ha uppgått till 14 487 man enligt mönstring företagen den 31 augusti 1808.
På vägen till Nykarleby utkämpades mycket hårda strider ända sedan inledandet av offensiven. Det största slaget här utkämpades i närheten av Kuortane. Svenska och ryska trupper drabbade samman vid Ruona den 31 augusti 1808. Den 1-2 september 1808 utkämpade Kamenskij och Adlercreutz sommaroffensivens avgörande slag vid Salmi. Här utkämpades den mest våldsamma artilleriduellen i hela kriget och svenskarna var slutligen tvungna att dra sig tillbaka.
Den svenska sommaroffensiven hade misslyckats och Adlercreutz drog sig tillbaka till den finska västkusten. Kriget verkliga vändpunkt – slaget vid Oravais – var ännu att inte utkämpat, men redan efter Salmi hade vågskålen vägt över till fördel för ryssarna. De ryska arméerna växte i styrka varje dag medan de svenska förstärkningarna uteblev eftersom regeringen i Stockholm inte sände några.