1710 Slaget vid Romhány (HU01)

RomhanyUngrarna förde en frihetskamp mot Habsburgriket 1703-11. Karl XII påbörjade på sin tid förhandlingar med frihetskampens ledare Ferenc II Rákóczi, men det kom aldrig så långt att kungen skulle ha stött honom. Efter katastrofen vid Poltava och Perevolotjna i Ukraina 1709 hamnade majoriteten av de svenska karolinerna antingen i Sibirien eller Turkiet men en liten spillra, enligt uppgift två kavalleriskvadroner kom till Ungern. För att få tillstånd att passeraa landet krävdes att de först kämpade på ungrarnas sida och deltog därför i slaget vid Romhany den 22/1 1710 cirka åtta mil norr om Budapest. Här mötte ungrare, svenskar och polacker kejsarens österrikare. I Sverige är de helt bortglömda men i Ungern är de ihågkomna som hjältar.
Romhany3Enligt legenden stod Rakoczi själv uppe på en höjd och iakttog de stridande, Han slog en käpp i marken och på den platsen växte ett träd upp som fick formen av Ungern, så som landet såg ut före 1920.
En minnessten över slaget invigdes den 9 oktober 1932.

(delvis utdrag från Wikipedia)