1808 Slaget vid Kronoby (FI72)

Kronoby i finska Österbotten upplevde under det första krigsåret 1808  tre genommarscher inom loppet av endast sex månader. De två första skedde utan större dramatik, men den tredje föregicks av en betydande drabbning den 15 september 1808. Ryssarna, som dagen innan vunnit slaget vid Oravais, sökte fånga in den retirerande svenska huvudarmén genom att skära av dess reträttväg norrut. En rysk styrka på 600 man opererade redan i Gamlakarlebytrakten och ryckte mot Kronoby. Det svenska överbefälet hade dock i tid avdelat en dubbelt större styrka under överste Gripenberg för att säkra övergången av ån i Kronoby. Ryssarna gick i ställning norr om ån på Brännbacken, medan Gripenberg grupperade sina styrkor i försvar på södra åstranden mellan Åminnegårdarna och Forsnäs. I den inledande eldstriden över ån fick försvararna snabbt övertaget tack vare sina tre kanoner. Därefter genomförde löjtnant Stenfelt med 150 man ett överraskande och djärvt motanfall vid åbron. Ryssarna tvangs uppge sina ställningar och retirerade mot Gamlakarleby. Ett ryskt försök till ett flankanfall över vadstället vid Lybäckgårdarna avvärjdes också. Därmed hade striden i Kronoby säkrat den svenska huvudarméns forti satta återtåg. Förlusterna på den svenska sidan inskränkte sig till ett dussintal sårade.
(Delvis utdrag ur Wikipedia)