1645 Slaget vid Jankow (CZ01)

Jankov3Slaget vid Jankov var ett av de blodigaste slagen som utkämpades under det trettioåriga kriget. Slaget stod mellan den svenska armén och det Tysk-romerska riket den 24 februari 1645, ca 50 km sydöst om Prag i dåvarande Böhmen. Slaget vid Jankov i Böhmen 24 februari 1645 var ett av de blodigaste under trettioåriga kriget. 15 000 svenska soldater under Torstensson tvingade den tysk-romerske befälhavaren Melchior von Hatzfeldt att kapitulera. von Hatzfeldt fogade över ungefär lika många soldater som Torstensson. von Hadzfeldt tvingades överlämna sig själv som fånge åt svenskarna.
Tj01 b TorstenssonSlaget vanns av Sverige vilket till stor del hade att göra med Lennart Torstensons skicklighet, samt det taktiskt skickliga och manövrerbara svenska artilleriet
. Strategiskt innebar segern att svenskarnas väg till Wien låg öppen.

(delvis utdrag ur Wikipedia)