1808 Slaget vid Berby (NO09)

Berby21808 var ofredens år i Norden. I februari angreps Finland av ryssarna och från mitten av mars rådde krigstillstånd i söder och väster med Danmark/Norge. Under våren förekom flera mindre skärmytslingar mellan inträngande svenskar och försvarande norska soldater. Hösten 1808 är den norska huvudstyrkan grupperad i Prestebakke-Berby området. Svenskarna hade återtagit Prestebakke men därefter lämnat området. Nu framrycker de och rekognoserar med 1 400 huvudsakligen oövade soldater. Först faller den norska gränsvakten vid Tyslingmoen men norska styrkor på omkring 200 man rycker fram och kastar tillbaka svenskarna. Det är tät dimma men under två timmar håller sedan norrmännen stånd mot 600 svenskars anfall innan de slår till reträtt vasrvid de förlorar en kanon. Norrmännen lyckasden 12 september  ta sig över Berby älven och grupperar sig där för försvar. De svenska förbanden försöker storma bron men slås tillbaka. Efter fem timmars strid överenskoms om vapenvila. Under denna drar sig de svenska förbanden tillbaka.

kamper berbyVid Örsjöens sydspets finns flera soldatgravar från detta krig. Enligt en bygdesägen från Enningdalen är en grav viloplats för tre stupade svenska knektar, vilkas namn var: Boll, Rot och Lilja. I en annan grav vilar en okänd svensk som stupade den 29 april. På denna grav har rests en sten med inskriptionen: ” En mand af Sveriges tapre här på ärans mark er signet. Af nordmän her han feldet er, hans graf af nordmänd hegnet.”

(delvis utdrag ur Wikipedia)