1630-1631 Schwedendenkmal vid Chojna/Königsberg i Neumark (PL01)

Den 25 juni 1630 landsteg den svenske kungen vid udden Perd på Rügen på Tysklands jord. Två dagar senare landade hela flottan vid Peenemünde på ön Usedom. Gustav II Adolfs berömda fälttåg i Tyskland kan ur militär synvinkel betraktas som en strid om herraväldet över flodlinjerna, fram till dess att han på våren 1632 stod som herre även över Donaulinjen. Att skaffa sig grepp över floderna var av stor vikt.
Po01 bDet första fälttåget gällde Oderlinjen. Vid flodens mynning ligger Stettin, den dåvarande pommerska huvudstaden, vilken svenskarna intog utan stridshandlingar den 10 juli.Veckan mellan jul och nyår 1630 var en vecka med framgångar för Gustaf II Adolfs trupper. Efter att den kejserliga hären fördrivits från sitt läger vid Gartz juldagarna
1630 hade delar av den svenska armén strax efter jul anlänt till staden Königsberg in Neumarkt varvid de kejserliga trupperna där flydde vidare söderut.
Po01aDen huvudsakligen protestantiska befolkningen hälsade den svenske kungen som en befriare och minnet av den svenska arméns närvaro i området under vintern glömdes inte bort. År 1912 reste staden och traktens innebyggare därför ett minnemärke över händelsen. Detta är byggt i pyramidform av stenblock vilka självmant förts dit från de mindre städer och byar som berörts av den svenska närvaron 282 år tidigare. Staden som idag heter Chojna och minnesmärket ligger
sedan 1946 i Polen.

(delvis utdrag från Wikipedia)