RFegisterkort Nr S45

2005 Minnessten över Försvarets Sjukvårdscentrum i Hammarö

Län                                            Värmland

Kommun (motsv)               Hammarö

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                 Vid parkeringen framför f d FSC Sätter, Hammarö.
GPS – angivelse:                 59°18’21.36″N 13°32’28.62″E

Inventerad
Namn:                                        Lars Ramström och Thomas Lövgren
Datum:                                       2019-11-06

Historia
Under 1970-talet omlokaliserades Försvarets sjukvårdsstyrelse från Stockholm till Karlstad. I samband med att Försvarsmakten inrättades som en samlade myndighet, kom Försvarets sjukvårdsstyrelse upplösas i sin dåvarande form. Och i dess ställe bildades från den 1 juli 1994 Försvarets sjukvårdscentrum. Försvarets sjukvårdscentrum bildades av Försvarets sjukvårdsstyrelse (SjvS) i Karlstad,
Den 1 januari 1998 antog centrumet Försvarsmaktens sjukvårdscentrum.
Från den 1 september 2005 började Försvarsmaktens sjukvårdscentrum verka i Göteborg. Kvar i Hammarö kvarstod en avvecklingsorganisation, vilken verkade där fram till den 31 december 2005. Från den 1 januari 2006 verkade hela centrumet i Göteborg

 Ägare
Namn:                                        Hammarö Kommun,.
Adress:                                       Box 26, 663 21 Skoghall
Tfnnr:                                          054- 51 50 00
Mail-adress                              kommun@hammaroe.se

Vårdare
Namn:                                        Ägaren (oklart)

Övrigt
Minnessten av röd granit över FSC tid på Hammarö
Text under FSC heraldiska vapen: FÖRSVARETS SJUKVÅRDSCENTRUM VAR 1994 – 2005 FÖRLAGT TILL SÄTTER HAMMARÖ
Informationsskylt:  Nej

Lars Ramström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten