Registerkort Nr. L02

Minnessten över Norra skånska infanteriregementet

Land                                         SverigeL02b

Kommun (motsv)              Klippan

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  Mitt i infanterilägret,
Ljungbyhed
GPS-angivelse:                     56° 4’22.41″N  13°13’24.84″E

Inventerad
Namn:                                        2016-02-19
Datum:                                      Peter Wetterberg och Christian Braunstein

Historia
Norra skånska infanteriregementet
uppsattes 1811 och dess förste regementschef var Georg Carl von Döbeln. Regementet deltog i 1813 års fälttåg i Tyskland och 1814 års i Norge. Norra skånska infanteriregementet skapades genom en extra rotering i Kristianstads län och bestod från början av en styrka av 1.244 man. Från 1816 blev dock regementet indelt och styrkan nedsattes till 1 000 man, samtidigt som roteringen utsträcktes till att omfatta delar av Malmöhus län. Regementet vapenövades på Kvidinge hed och Bonarps hed, men från 1831 på Ljungbyhed och flyttades 1923 till nybyggda kaserner i Kristianstad Ljungbyhed var och är beläget i Riseberga socken och ingick efter kommunreformen 1862 i Riseberga landskommun. Ljungbyhed var först övningsplats för Norra skånska infanteriregementet fram till 1923 och för de tre skånska kavalleriregementena fram till 1927. Därefter övade Skånska kavalleriregementet (K 2).. Från 1925 blev Ljungbyhed även förläggningsplats för 5:e flygskolekåren, sedermera Krigsflygskolan (F 5). Armén försvann från Ljungbyhed 1952 och Krigsflygskolan vid flygvapnet flyttade till Ängelholm 1998.
(utdrag ur Wikipedia)

Ägare
Namn:                                        PEAB AB
Adress:                                      Margretetorpsvägen 84, 269 73 Förslöv
Tfnnr:                                         0431-890 00 (vx)

Kostnader
Vård, skötsel/år:                    Krans 05-10, 500 kr/år
Renovering (vid behov):     Rengöring 500 kr/år

Vårdare
Namn:                                       Kamratföreningen Norra Skåningar
Adress:                                      c/o Claes-Göran Andersson, Hjulhusvägen 24, 291 47
Kristianstad
Telefon:                                     076 373 35 81
Mail-adress:                             claes-g.andersson@glocalnet.net

Övrigt
Minnesmärke av gråsten från Söderåsen, rest (uppsatt) 1923-05-10 och avtäckt av  regementschefen, överste Marks von Würtemberg
Text:  KUNGL NORRA SKÅNSKA INFANTERIREGEMENTETS MÖTESPLATS 1811-1923
Informationsskylt    Nej

Peter Wetterberg
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten