Registerkort Nr F33

Gravurna över hovslagarekorpral C O Karlsson stupad i Persien

 Län                                         Jönköpingf23

Kommun (motsv)              Eksjö

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                S:t Lars kapell omedelbart till höger innan entrén
GPS-angivelse:                   N57°40’20” E14°58’13”

Inventerad
Namn:                                       Carl Gustaf Petersson
Datum:                                      2016-09-20

Historia
Persiska gendarmeriet var en militär och polisiär styrka som den persiska ledaren Ahmad Shah Mirza skapade med hjälp av officiella militära bidrag från bland annat Sverige. 1911 inleddes uppdraget av dåvarande majoren Harald Hjalmarson som inrättade en officers- och gendarmskola. Ett antal svenskar dödades i strider med rövarband och krigiska klanledare. 1916 kallades svenskarna hem men några av officerarna fortsatte i persisk tjänst. Utmärkelsen ”För tapperhet i fält” blev tilldelad fem svenskar i gendarmeriet (de enda mottagarna under 1900-talet).
Gendarmeriet kom att bestå av sju regementen, varav två var förlagda till Teheran och de övriga till städerna Shiraz, Kerman, Qazvin, Isfahan och Boroujerd med ansvar att bevaka vägarna ute i provinserna. Åren 1910-15 stod sammanlagt ett sextiotal svenska officerare och underofficerare i persisk tjänst. 1914 uppgick gendarmeristyrkan till ca 200 officerare och 8 900 man, inklusive 36 svenskar, som tjänstgjorde som officerare, intendenter, läkare, veterinärer och kartritare. Gendarmeriets mest akuta uppgift var att säkra vägarna i de centrala och södra delarna av landet. Häftiga strider utkämpades mot rövarband och krigiska klanledare bland annat omkring städerna Boroujerd, Isfahan och Kazerun.
Hovslagarekorpralen vid Smålands husarregemente Karl Oskar Karlsson medföljde majoren Hill till Persien där Hill skulle organisera veterinärväsendet och Karlsso förestå gendarmeriets hoslagarsmedja. Men, som så ofta händer i dylika fall, inträffade det ej sällan att de svenska instruktörerna fick ta på sig uppgifter som egentligen låg utanför ramen.
1915 blev majoren de Maré chef för sjunde gendarmeriregementet i Broudjerd och eftersom man helst ville ha minst två svenskar på denna viktiga plats följde Karlsson med. Lourerna av Beyranavandstammen vägrade som vanligt att betala skatt och de Maré fick order om att indriva denna vilket inte var ett lätt uppdrag. Karlsson sattes att försvara ett viktigt bergspass där lourerna satte in sitt huvudanfall. Anfall på anfall slogs tillbaka men i nattens mörker lyckades lourerna inta passet. Efter ett tappert försvar föll Karlsson. Han troddes vara död och plundrades på kläder och utrustning. På morgonen vaknar han och tar sig naken i den heta solen och till fot sig tillbaka de fyra milen till Broudjerd. Där tillstöter lunginflammation och två dagar senare avlider Karlsson.
För att låta den fallne få vila i svensk jord, brändes hans lik och i en ståtlig silverurna skänkt av persiska staten, sändes stoftet hem. Han vigdes till griftero under stora militära hedersbetygelser den 12 april 1916 i regementets gravkapell i Eksjö.

 Ägare
Namn:                                        Svenska kyrkan (Södra Vedbo pastorat, Eksjö församling)
Adress:                                       Österlånggatan 17, 575 31  EKSJÖ
Telefon:                                     0381-66 23 00
Mail-adress:                             sodravedbopastorat@svenska kyrkan.se

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesurna av silver placerad i gravkapellet 1916
Text: I DENNA URNA FÖRVARAS STOFTET AF HOFSLAGAREKORPRALEN VID KUNGL. SMÅLANDS HUSAR REGEMENTE KARL OSKAR KARLSSON. FÖDD DEN 21 OKTOBER 1887. STUPAD I PERSIEN DEN 31 AUGUSTI 1915. ”DEN TAPPRES MINNE DET BLIFVER.”
Informationsskylt: Nej

Carl Gustaf Petersson
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten