Registerkort U09

Minnessköldar på stenblock över spanska sjukans offer i Västerås 

Län                                      Västmanland                         

Kommun (motsv)         Västerås

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:            Ca 100 m NV korsningen Kaserngatan-Regementsgatan
GPS-angivelse:               59°36’32.24″N 16°34’24.52″E

Inventerad
Namn:                              Kent Edberg
Datum:                            2021-04-21

Historia  Spanska sjukan hade tre influensavågor. Den första vågen började i mars eller april 1918 och spreds över världen i snabb takt. Symptomen var milda, dödligheten låg och de som dog var oftast riktigt gamla eller riktigt unga. I augusti 1918 kom den våldsamma och förödande andra vågen som spreds i ovanligt hög hastighet över världen. Dödligheten var hög och drab­bade främst personer i åldersgruppen 20–40 år. Kulmen nåddes på de flesta håll i oktober 1918. Pandemin mattades av kring årsskiftet, tog ny fart i en tredje våg i början av 1919. Åter drabba­des åldersgruppen 20–40 år mest, även om dödstalen inte var lika höga som den andra vågens. Efter dessa tre huvudvågor förekom spridda utbrott här och var, bland annat i Sverige våren 1920. Pandemin uppträdde nästan samtidigt i Europa, Asien och Nordamerika och de speciella förhållandena under första världskriget med truppförflyttningar och stora militära anhopningar kan ha bidragit till att influensan spreds så hastigt och med stor kraft.
I Sverige, med knappt 6 miljoner människor, dog 37 573 personer under åren 1918–1920. Spanska sjukan dödade ungefär 2 procent av de diagnosticerade fallen i Sverige. Hårdast drabbat var Norrland, främst inlandet, där Jämtlands län var det län som hade högst andel döda och Ar­jeplogs kommun hade den största andelen döda i Sverige, cirka 3 procent av kommuninvånarna.
Vid Västmanlands regemente inträffade det första sjukdomsfallet den 10 juli 1918, en officer som förmodligen hade smittats vid en resa i Värmland. Det första dödsfallet vid regementet in­träffade den 18 september och totalt dog i Västerås garnison 96 militärer under pandemin.

Ägare
Namn:                                    Västerås stad
Adress:                                   Stadshuset, 721 87 Västerås
Tfnnr:                                     021-39 00 00
Mail-adress:                          kontaktcenter@vasteras.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                   –
Renovering (vid behov):    –

Vårdare
Namn:                                    Ägaren och Viksängs kulturförening.

Övrigt
Minnesmärket avtäcktes 21/9 1919. Vid inventeringstillfället var de fyra kopparplåtarna med namn över de avlidna soldaterna och befäl i spanska sjukan borta, med största säkerhet stulna. 21/9 2019 återinvigdes minnessten med de återfunna skyltarna.
Text: I stenen är det inhugget på ett slingrigt och svårläst sätt följande: ”ÅT MINNET AV DE SOM VID I 8 ÅR 1918 DUKADE UNDER I SPANSKA SJUKAN”
På de fyra koppartavlorna står de avlidnas namn:
SJUKVÅRDEN
PASTOR J G ÅKESSON, SYSTER EBBA MANNERSTRÅLE, SYSTER EMY NORÉN, SYSTER HILDUR KARLSSON, SYSTER ASTRID BLOMQVIST
I BATALJONEN
K H ERIKSSON, K J ANDERSSON, I E BLOMQVIST, A F SUNDELIN, A E G ERIKSSON, S H HEDBERG, E E LILJA, A M ALLÉN, O D D TYRÉN, E G JOHANSSON, E A ANDERSSON, A E ASKERLUND, EA FLINK, KV KARLSSON, JE VESTMAN, EV KRAFT, KJ JANSSON, A HAMMARSTRÖM, N L MORSK, O V THORÉN, E G JOHANSSON, G E ANDERSSON, N O VEILER, J A LARSSON, K H BERGMARK, A E VIDELL, J G JOHANSSON, F G DOMSTEDT, H V FURST, E G JOHANSSON, H F ÅHLSTRÖM, B E TOLÉN
II BATALJONEN
K A NORDQVIST, O E V FRANSSON, K H KARLSSON, O E LUNDQVIST, E V E JOHANSSON, K E PETTERSSON, K A KERLING, A ERIKSSON, A V SVENSSON, J E KARLSSON, K E KARLSSON
III BATALJONEN
K B PETTERSSON, K A SCHOTTE, K V NILSSON, K H EKMAN, K G OLAUSSON, O E LARSSON, F T JONSSON, K H JANSSON, K J TALLQVIST, A E UTTER, A SJÖBERG, E F EKSTRÖM, K A EK, I KRISTOFFERSSON, F J V ERIKSSON, A E HEDENSTRÖM, G H HUSAR, G F PERSSON, V S GÅSE, V ISAKSSON, E K OLSSON, G L PETTERSSON, J V GUSTAVSSON, A V HÖÖK
Informationsskylt: Nej

Olle Strid
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av FörsvarsmaktenU09U09