Registerkort Nr Z92

Minnessten över kronprins Oscars besök 1814 vid Jämtlands brigad i Ånn

 Län                                            Jämtland

Kommun (motsv)                Åre

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Harsjövallen
GPS-angivelse:                      N63°21’59.42″ E12°23’24.48″

Inventerad
Namn:                                       Jan-Anders Jacobsson
Datum:                                      2022 sept

Historia
Under fälttåget 1814 mot Norge, fick en brigad order att från trakten av Storlien framrycka in i Norge. Chef för brigaden var överste Eek. Han möttes emellertid av svårigheter i sitt företag genom ingripande av länets dåvarande hövding-

Ägare
Namn:                                        Riksantikvarieämbetet
Adress:                                       Box 24199, 104 51 Stockholm
Tfnnr:                                         08-51 91 80 00
Mail-adress                              registrator@raa.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnessten av granit rest (uppsatt) år 1814
Text: KRONPRINSENS AF SVERIGE OCH NOR.ORDRES MÖTTE JEMTL. BRIGAD HÄR UND TÅG 27/8 1814 HVARIG MENSK BLOD SPARADES J.F. EEK
Informationsskylt: Nej


Jan-Anders Jacobsson
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten