Registerkort Nr Z81

J29 Tunnan på Frösön

 Län                                            Jämtland

Kommun (motsv)                Östersund

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Frösö Park
GPS-angivelse:                      63°11’31.29″N 14°29’15.96″E

Inventerad
Namn:                                        Anders Kihl
Datum:                                      2016-04-22

Historia
Jämtlands flygflottilj, även F 4 Frösön och F 4, var en svensk flygflottilj inom Flygvapnet som verkade mellan åren 1926 och 2005. Flygflottiljen var förlagd till Frösö flygbas inom Östersunds garnison.
Genom 1925 års försvarsbeslut beslutade riksdagen att Flygvapnet skulle bildas, jämte Armén och Marinen, som en självständig försvarsgren. Totalt skulle fyra flygkårer och en flygskola organiseras från och med den 1 juli 1926. Till Frösön i Jämtland beslutades att Fjärde flygkåren skulle sättas upp och förläggas till Frösö läger, som fram till 1910 varit förläggningsplats till Jämtlands fältjägarregemente.
Den 1 juli 1936 bytte Fjärde flygkåren namn till Kungliga Jämtlands flygflottilj, och blev en av de två lätta bombflottiljerna. För Frösöns del kom försvarsbeslutet att utlösa en stor utbyggnad av flygfältet. Med utbyggnaden kom även en del historiska byggnader behövas rivas, bland annat det gamla hästjägarlägret tillsammans med Ångmansgården, just för att frigöra mark till den nya flottiljen. Till flottiljen uppfördes bland annat tre nya hangarer, byggnad för trafikledning och väderlekstjänst, nytt sjukhus och ett nytt kanslihus.
I samband med krigsutbrottet 1939 baserades två divisioner ur flottiljen återigen till Karlsborg, fast då krigsorganiserade och ingående i Flygeskadern., År 1942 kom flottiljen att ingå i Första flygeskadern med en bombdivision.
Efter krigsslutet beslutades hösten 1946 att flottiljen skulle omorganiseras till jaktflottilj,
År 1958 överfördes flottiljen till Fjärde flygeskadern (E 4), och stod för jaktrollen. År 1966 upplöstes eskadern.
Inför försvarsbeslutet 2000 var det första gången flottiljen nämndes i ett försvarsbeslut sedan år 1975, det vill säga nämndes i den omfattning att det varit föremål utredning om en avveckling. Flottiljen överlevde dock denna utredning men genom försvarsbeslutet 2004, beslutade riksdagen att flottiljen skulle avvecklades den 31 december 2004.
(delvis utdrag ur Wikipedia)

Ägare
Namn:                                        Frösö Park Fastighet AB
Adress:                                      Frösö Park, byggnad 1, Frösön
Tfnnr:                                        070-674 14 01, 063-665 13 52
Mail-adress                              froso@park.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Försvarsmakten
Adress:                                       Högkvarteret, Lidingövägen 24, Stockholm
Tfn:                                              08-788 75 99 (vx)
E-mail:                                       exp-hkv@mil.se

Övrigt
Minnesmärke i form av en J29 ”flygande tunnan
Informationsskylt:  Nej

Anders Kihl
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten