Registerkort Nr Z32

2022 Veteranminnesmärke framför kommunhuset i Sveg

Län                                            Jämtland

Kommun (motsv)               Härjedalen

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Framför kommunhuset i Sveg
GPS-angivelse:                    N62° 1’57.34″ E14°22’13.45″

Inventerad
Namn:                                       Jan-Anders Jacobsson
Datum:                                      2022

Historia
FN bildades 1945 och tiotusentals svenska medborgare har sedan dess verkat för fred under FN-mandat.

 Ägare
Namn:                                        Härjedalens kommun
Adress:                                       Medborgarhuset, 842 80 Sveg
Tfnnr:                                         0680-161 00
Mail-adress                              kommun@herjedalen.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Z-bataljonen c/o Anders Sundin (foto)
Adress:                                       Lugnviksvägen 141, 831 52 Östersund
Telefon:                                      070 626 41 92
Mail-adress:

Övrigt
Minnesmärke bestående av två resta stenblock på två plintar en oslipad och en slipad allt av röd granit, tillverkat av Orsa Stenhuggeri och rest (uppsatt) år 2022. Initiativtagare till minnesmärket är Mats Ericsson och Simon Åslund
Konstnär: Stina Ahlenius
Text på den vänstra stenen: HEDRA DE VETERANER SOM GJORT EN INSATS FÖR FREDEN
Text på den högra stenen under tre kronor: MINNS DE STUPADE
Informationsskylt: Nej

Jan-Anders Jacobsson
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten