Registerkort Nr Z30

Minnesmärke ”I fredens tjänst” i Östersund

Län                                            Jämtlandz30

Kommun (motsv)               Östersund

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   I Badhusparkens NO del
GPS-angivelse:                      63°10’47.86″N 14°37’48.65″E

Inventerad
Namn:                                        Anders Kihl
Datum:                                      2016-09-12

Historia
FN bildades 1945 och tiotusentals svenska medborgare har sedan dess verkat för fred under FN-mandat.

 Ägare
Namn:                                        Försvarsmakten?
Adress:

Kostnader
Vård, skötsel/år:                      –
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                        ?

Övrigt
Minnesmärke av granit rest den 30 maj 2015 i samband med Hemvärnets 75-årsjubileum av Norrbottens regemente, Fältjägargruppen och Östersunds kommun    z30c
Text: HEDRA DE VETERANER SOM GJORT EN INSATS FÖR FREDEN. MINNS DE STUPADE
Informationsskylt: Ja

Anders Kihl
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten