Registerkort Nr Z29

Minnessten över Hjärpe skans i Järpen

Län                                           Jämtlandz29

Kommun (motsv)              Åre

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   På en kulle N E14 i Järpen
GPS-angivelse:                      63°21’12.06″N 13°26’48.12″E

Inventerad
Namn:                                        Anders Kihl
Datum:                                      2016-09-13

Historia
I Järpen har det funnits två skansar, en nere vid älven och en uppe på den intilliggande kullen. Båda är byggda av svenskarna i syfte att befästa den från Norge erövrade provinsen Jämtland. Efter det norska anfallet 1677 då norrmännen intog skansen påbörjades ett kraftigt stentorn uppe på kullen. År 1700 förbättrades skansen med en hög vall med en palissad som hade fem bastioner. Samtidigt byggdes den ännu bevarade krutkällaren. 1734 övergavs skansen och kanonerna togs bort men 1788 återupprustades den igen.

År 1808 stod den sista striden vid skansen. Den 16 augusti anföll 644 norrmän men slogs tillbaka. Påföljande år återkom de med en större styrka på 1824 man under ledning av kapten von Kogh. Den svenska besättningen på närmare 200 man flydde och norrmännen kunde utan strid inta skansen. Den 25 juli skrevs dock fredsavtalet under och den 29 juli påbörjades norrmännens reträtt. Skansen övergavs därefter och förföll snabbt.

Ägare
Namn:                                       Åre kommun (Kultur och Fritid)
Adress:                                      Norra vägen 21, 830 05 Järpen
Tfnnr:                                        0647-16 10 00

Kostnader
Vård, skötsel/år:                    Mossa på sockeln
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av granit vid skansruinen rest år 1912 med stationsinspektören Algot Rehn i Järpen som initiativtagare. 1993 satte Norrlands artilleriregemente upp en minnesplatta i bron på minnesmärket.
Text 1: HJERPE SKANS 1809 – 1909
Text 2: TILL MINNE AF 100 ÅRIG FREDz29h
Text på kopparplatta: I HJÄRPE SKANS INGICK NORRLÄNDSKT ARTILLERI FRÅN FRÖSÖN KUNGLIGA NORRLANDS ARTILLERIREGEMENTE ORGANISERADES 1893
Informationsskylt: Ja

Anders Kihl
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten