Registerkort Nr Z28

Minnessten över Mörsils skans

Län                                           Jämtlandz28

Kommun (motsv)               Åre

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Hembygdsgården mitt emot Mörsils kyrka vid E 14
GPS-angivelse:                    63°18’28.17″N 13°38’0.64″E

Inventerad
Namn:                                       Anders Kihl
Datum:                                     2016-09-13

Historia
Mörsils skans byggdes 1611. Den spelade en viktig roll under 1600-talets gränsstrider med Norge, då den flera gånger blev iståndsatt och åter förstörd. Lämningar syns fortfarande på platsen. Under Hannibalsfejden invaderades Jämtland. Den dansk-norska armén bestod totalt av cirka 800 soldater som fick hjälp av Jämtlands kompani bestående av 350 jämtar. Bonden Olof Svensson i Bye och norrmännen planerade ett bakhåll på svenskarna under kapten Olof Svensson. Bonden bjöd på fest natten mellan den 29 och den 30 maj på sin gård. Kaptenen och ett 50-tal soldater kom och samma antal hade lämnats kvar i Mörsils skans för att vakta denna. När festen hade pågått tillräckligt länge signalerade bonden till de norska och danska soldaterna att anfalla. De lyckade att överraska svenskarna och dödade samtliga. Efter denna händelse anfölls och erövrades Mörsils skans.

Ägare
Namn:                                        Mörsils hembygdsförening c/o Lena Wallin
Adress:                                      Pizarros väg 110, 830 04 Mörsil
Tfnnr:                                         070-556 74 55
Mail-adress                              lena.wallin.1@telia.com

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Sten Svensson
Adress:                                       Pizarros väg 110, 830 04 Mörsil
Telefon:                                     070-556 93 55
Mail-adress                              sten.svensson.1@telia.com

Övrigt
Minnesmärke av granit rest år 1993. H 0,9 m, b 0,90 m, d 0,40 m
Text på kopparplatta: I MÖRSILS SKANS INGICK NORRLÄNDSKT ARTILLERI FRÅN FRÖSÖN
KUNGLIGA NORRLANDS ARTILLERIREGEMENTE ORGANISERADES 1893
Informationsskylt: Nej

Anders Kihl
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten