Registerkort Nr Z24

Minnestavla över tre omkomna fältjägare i Fältjägarstugan

Län                                              Jämtland

Kommun (motsv)                Åre

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     Fjällstugan ligger på en karg och lättvandrad högfjällsplatå och på dagsavstånd för vandring mellan Helags Fjällstation och Ramundberget. Den ligger högt belägen med panoramautsikt runt hela horisonten mot bland annat Helagsfjällen och Skarsfjället. Helags är landets högsta topp söder om polcirkeln, 1797 meter över havet.
GPS-angivelse:                      N62°49’5.70″ E12°26’45.24″

Inventerad
Namn:                                        Anders Kihl
Datum:                                      2016-08-13

Historia
I början av mars 1944 ägde en större fälttjänstövning rum i fjälltrakterna mellan Vålådalen och Funäsdalen. Ett jägarkompani ur Jämtlands fältjägarregemente förflyttade sig därvid från Enafors över Helagsfjällen mot Funäsdalen.
Den 3 mars utbröt överraskande en svår snöstorm, varvid tre unga fältjägare – Hans Östergren från Stockholm, Bertil Ström från Östersund och Helge Skoog från Tandsbyn – blev skilda från sitt förband och omkom på fjället mellan Helags och Girtebaunastugan.
För att hugfästa minnet av de tre omkomna igångsatte kamratföreningen, på initiativ av Östersundsposten, en insamling för uppförandet av en turiststuga vid Girtebaunaleden såsom ett minne över de omkomna fältjägarna. De insamlade medlen överlämnades till Svenska Turistföreningen som byggde en så kallad ”Agrellhydda” vilken invigdes den 2 juli 1945. På samma plats finns nu en modernare stuga.

Ägare
Namn:                                        Svenska turistföreningen
Adress:                                       840 95 Ljusnedal
Tfnnr:
Mail-adress                              bokningen@stfturist.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                       Fältjägarföreningen c/o Jan-Anders Jakobsson
Adress:                                      Röstavägen 10, 830 43 Ås
Telefon:                                     073-020 65 80
Mail-adress:                             jana291@msn.com

Övrigt
Minnestavlan är uppsatt inne i stugan
Text: TILL MINNET AV FJÄLLJÄGARNA HANS ÖSTERGREN BERTIL STRÖM OCH HELGE SKOOG SOM UNDER FÄLTTJÄNSTÖVNINGAR OMKOMMO I SNÖSTORMEN 4-5 MARS 1944 UPPFÖRDES DENNA STUGA PÅ INITIATIV AV KUNGL JÄMTLANDS FÄLTJÄGARREGEMENTES KAMRATFÖRENING
Informationsskylt: Nej

Anders Kihl
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten