Registerkort Nr Z21

Minnessten över 10.komp I 5 i Fjällnäs, Härjedalen

Län                                          Jämtland

Kommun (motsv)             Härjedalen

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                 50 m från strandkanten av sjön Malmagen i Tännäs socken
GPS-angivelse:                    62°35’43.31″N 12°10’51.69″E

Inventerad
Namn:                                     Jan-Anders Jacobsson
Datum:                                    2017-10-09

Historia
Det finns uppgifter om att stenen ursprungligen är rest till minne av en norsk styrka som 1808 gjorde ett infall i Härjedalen och där den norske kaptenen Floer med sina 50 jägare ur Röros bergskorps erbjudit sig att vara fältvakt i syfte att inte komma i våldsamheter med grannar, vänner och släktingar i byarna på svenska sidan.
Texten kompletterades 1940 av 10. kompaniet, I 5 och 91.landstormsplutonen under dessa förbands beredskapstjänstgöring i Härjedalen.

 Ägare
Namn:                                        ???
Adress:
Tfnnr:
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      Förbättring av text erfordras

Vårdare
Namn:                                        Fältjägarföreningen c/o Jan-Anders Jakobsson
Adress:                                       Röstavägen 10, 830 43 Ås
Telefon:                                     073-020 65 80
Mail-adress:                             jana291@msn.com

Övrigt
Minnesmärke av granit. H: 255 cm, B: 32 cm, D 28 cm
Riksantikvarieämbetets nr Fjällnäs 105:1. Inventerat 1974.
Text:  10 KOMP  I 5  91 LST PLUTON L 5  REDO TILL HEMBYGDENS FÖRSVAR 1940
Text på frånsidan:  D:13 AUGS 1808 HARDANGER
Informationsskylt:  Nej

Jan-Anders Jacobsson
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten