Registerkort Nr Z19

1910 Minnessten över Jämtlands fältjägarregemente på Frösön

Land                                        SverigeZ13

Kommun (motsv)             Östersund

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                Frösö läger
GPS-angivelse:                   63°11’38.41″N 14°28’51.60″E

Inventerad
Namn:                                      Anders Kihl
Datum:                                     2016-04-22

HistoriaZ13c
Under Baltzarfejden 1611-12 anlades Frösö skans invid Frösö kungsgård. Den utgjorde under 1600-talet den mest betydelsefulla stödjepunkten för landskapets försvar. Carl X Gustaf benämnde skansen ”Jämtlands fästning”.
Skansens vallar byggdes kring en rektangulär plan med ena långsidan mot sjön. De djupa vallgravarna fylldes med vatten från sjön och hörnen försågs med bastioner. Skansen belägrades ett flertal gånger under 1600-talets senare hälft bl a 1657 i samband med Jörgen Bjelkes anfall från Norge. Under 10 veckor höll skansens besättning stånd men, då ingen undsättning kom, beslöt kommendanten att uppge kampen.
Samtliga förband i Jämtland utnyttjade Frösö som övningsplats och centrum för denna verksamhet blev det som benämndes Frösö läger.

Ägare
Namn:                                       Frösö Park Fastighet AB
Adress:                                      Frösö Park, byggnad 1, Frösön
Tfnnr:                                        070-674 14 01, 063-665 13 52
Mail-adress                             froso@park.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av granit restes år 1910 av regementet.
Text: 1682-1910 SAMLADES HÄR JÄMTLANDS KRIGSFOLK FÖR ÖFNING I VAPNENS BRUK TILL FOSTERLANDETS FÖRSVAR
Text på baksidan: KUNGL JÄMTLANDS FÄLTJÄGARREGEMENTE RESTE STENEN PÅ FRÖSÖ LÄGER
Informationsskylt: Nej

Anders Kihl
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten