Registerkort Nr Z19

Minnessten över Jämtlands fältjägarregementes Hallens kompani i Halle

Land                                      SverigeZ14

Kommun (motsv)            Åre

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:               50 m NV kyrkan i Hallen på andra sidan vägen
GPS-angivelse:                  63°10’41.63″N 14° 5’21.63″E

Inventerad
Namn:                                     Anders Kihl
Datum:                                    2016-04-21

Historia
1957 beslöt den Lalanderska släktföreningen att avsätta en grundplåt på 200 kr för enZ14f minnessten över Hallens indelta kompani. Jämsides härmed började ett intresse framväxa att på något sätt manifestera kyrka – bygd – regemente. 1962 fattades beslut om uppsättande samt stenens utformning och 1964 avtäcktes densamma.
Bronsplattan visar ung   i karolinsk uniform som tar avsked av sin gamle far vid grindplogen. I bakgrunden syns Hallens kompani marschera förbi kyrkan. 

Ägare
Namn:                                       Hallens hembygdsförening (ordf Maud Jakobsson)
Adress:                                      Våge 315, 830 01 HallenZ14d
Tfnnr:                                        0643-301 36, 070-592 27 86
Mail-adress                             maud.jakobsson@telia.com

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av granit rest (uppsatt) söndagen efter midsommar 1964.
H 3,5 M, B 1,3 M, D 0,5
Konstnär är major Sven Cronholm, I 5 reserv
Text på bronstavla: BYGDENS FOLK RESTE STENEN I KYRKANS HÄGN 1964 FÖR TRYGGHET OCH TRO ÅT FRÄNDER SOM BO  I BYGDEN KRING HALLEN MÅNGA AV OSS ÄR FALLEN
Ett exemplar av samma tavla men av tackjärn uppsattes i kyrkan samtidigt som stenen restes.
Informationsskylt:  Nej

Anders Kihl
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten