Registerkort Nr Z17

Minnessten vid Kallströms skans

Län                                            Jämtland

Kommun (motsv)               Åre

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   På en klippa öster Kallströmmen på norra stranden av näset mellan sjöarna Juvuln och Kalln, Kallsedet
GPS-angivelse:                    N63°42’4.76″ E12°57’37.06″

Inventerad
Namn:                                      Jan-Anders Jacobsson
Datum:                                     2022

Historia
Skansen belägen mellan Duved och Hjerpe var den som låg närmast norska gränsen var  anlagd 1659 av generalmajor Stjernsköld. Den bestod 1710 av ett blockhus av trä och var bemannad av soldater från Helsinge regemente.  Den var 1744 i dåligt skick och övervuxen av skog.

Ägare
Namn:                                        Sivert och Mona Hermansson
Adress:                                       Regementsgatan 19, 831 41 Östersund
Tfnnr:
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Kamratföreningen norrlandsartilleristerna, c/o Sten Bredberg
Adress:                                      Jaktstigen 35, 831 43 Östersund i samverkan med Indalsälvens vattenregleringsföretag AB, Box 392, 831 25 Östersund (kontakt Anders Vigman)
Telefon:                                     070 269 64 35
Mailadress:                               stenbredberg@gmail.com

Övrigt
Minnestavla av koppar fastsatt på ett stenblock rest (uppsatt) år        av                     
Text: I KALLSTRÖMS SKANS INGICK NORRLÄNDSKT ARTILLERI FRÅN FRÖSÖN. KUNGLIG NORRLANDS ARTILLERIREGEMENTE ORGANISERADES 1893
Informationsskylt: Nej


Jan-Anders Jacobsson
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarmakten