Registerkort Nr Z15

1893 Minnessten över Norrlands artilleriregemente på Frösö skans

Land                                        SverigeZ16c

Kommun (motsv)             Östersund

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                Frösö skans
GPS-angivelse:                   63°10’50.58″N 14°28’56.32″E

Inventerad
Namn:                                       Anders Kihl
Datum:                                     2016-04-22

Historia
Norrlands artilleriregemente, A 4, var ett svenskt artilleriförband inom Försvarsmakten som verkade mellan åren 1893 och 1997. Förbandet var förlagt inom Östersunds garnison i Östersund i Jämtland. Norrlands artilleriregemente bildades den 3 mars 1893 genom att två batterier ur Första Svea artilleriregemente, No 1, och två batterier ur Första Göta artilleriregemente, No 2, slogs ihop och bildade grunden i Norrlands artilleriregemente, i Östersund. 9.batteriet organiserades i Härnösand 1849 som 14. 6-pundiga batteriet Svea artilleriregemente och härstammar från artilleriet på Cronstads skans på Frösön före 1815. Inflyttningen till de nya kasernerna i Östersund började med före detta 9. batteriet Svea AR från Härnösand, den 28 september 1893, som blev regementets högtidsdag. Ombeväpning till 7,5 cm kanon m/02 (1902) påbörjades 1906. 1910 förlades regementets III division till Boden där de 1928 bildade Norrbottens artillerikår (A 5). Regementet erhöll 1914 beteckningen A 4 efter att tidigare ha betecknats No 4. Regementet övade främst på Grytans skjutfält, sydöst om Östersund. Regementet uppsatte 1919 ett särskilt bergsbatteri, 12. batteriet, sedermera beväpnat med 10,5 cm bergshaubits m/24. 1893-1927 utgjorde Norrlands Artilleriregementes anställda och deras anhöriga en så kallad icke-territoriell församling. Som en följd av 1942 års härordning uppsattes dubbleringsregementet A 24 och kom en granatkastardivision (bataljon) att organiseras. Regementet var först av alla regementen att provköra lastbil, men trots detta så avhästades det sist av alla artilleriregementen och sista året med grundutbildning av hästanspänt artilleribatteri var 1953-1954. Batterichef var kapten William Grut. Norrlands artilleriregemente avvecklades genom försvarsbeslutet 1996 vid årsskiftet 1998 och dess traditioner vårdades sedan av Bodens artilleriregemente (A 8), som även bar namnet Norrlands artilleriregemente (A 8) under de följande två åren. (utdrag ur Wikipedia)

Ägare
Namn:                                        Östersunds kommun
Adress:                                       Rådhusgatan 21-23, 831 35 Östersund
Tfnnr:                                          063-14 30 00
Mail-adress                               kundcenter@ostersund.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      Stenen mossbelupen, kladd på plattan

Vårdare
Namn:                                        Jämtlands länsmuseum
Adress:                                       Museiplan, Box 709, 831 31 Östersund
Telefon:                                     063-15 01 00
Mail-adress:                             info@jamtli.com

Övrigt
Minnesmärke av granit med en texttavla av brons rest (uppsatt) 1994
Text: NORRLANDS ARTILLERI UPPSATTES PÅ FRÖSÖN 1644  KUNGL NORRLANDS ARTILLERIREGEMENTE ORGANISERADES 1893
Informationsskylt:  Ja

Anders Kihl
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten