Registerkort Nr Z13

Minnessten över soldatgravar öster Långå

 Län                                            Jämtland

Kommun (motsv)                Härjedalen

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    I Kappöle Ö Långå by
GPS-angivelse:                      N62°26’7.86″ E13°17’51.41″

Inventerad
Namn:                                       Jan-Anders Jacobsson
Datum:                                      2022 juni

Historia
Två officerare från Långå skans är begravna vid Kappöle,, strax öster om Långå by. Enligt legenden har de två officerare begravts där sedan hästarna med katafalkvagnen vägrat fortsätta till kyrkogården i Hede. Om orsakerna har spekulerats i alla tider. Officerarna lär ha hetat Björk och Asp. På graven har därför planterats en björk och en asp redan på 1940-talet. Det märkliga är att träden är friska men har stannat i växten sedan de planterades.

 Ägare
Namn:                                        Långå bys skifteslags samfällighetsförening
Adress:                                       c/o Karin Blomkvist, Luffas Långå 422, 840 93 Hede
Tfnnr:
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                      –
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                        Projektgruppen Långå skans, c/o Helge Jonsson
Adress:
Telefon:                                     070 624 25 90
Mail-adress:

Övrigt
Minnessten av huggen granit rest (uppsatt) år 1907, Stenens h är 0,8 m, b 0,54 m,d 0,04 m. Inhägnaden byggd på 1940-talet av Johan Persson, renoverat på 90-talet av Mats Persson och Kalle Nilsson och nu senast av Helge Blomkvist och Aksel Paasche.
Konstnär: Helge Jonsson
Text
på östra sidan: HÄR VILA SVENSKA KRIGARE II KOR. V:X
Text på västra sidan: REST 1907
Informationsskylt: Nej


Jan-Anders Jacobsson
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten