Registerkort Nr Z08

Minnessten över tre officerare samt stupade soldater från Näskott 1719

Län                                          Jämtlandz08

Kommun (motsv)              Krokom

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                 Vid Näskotts kyrka
GPS-angivelse:                    63°19’34.00″N 14°18’9.85″E

Inventerad
Namn:                                       Anders Kihl
Datum:                                      2016-09-12

Historia
600 man ur Jämtlands dragonregemente frös ihjäl på fjället under Armfelts fälttåg 1718 mot Norge.

Ägare
Namn:                                        Svenska kyrkan

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Näskotts kyrkogårdsförvaltning c/o Monika Nodell
Adress:                                       Krokom
Telefon:                                     0640-171 03

Övrigt
Minnesmärke av röd granit rest år 1958. H 2,5 m, b 1,1 m d 0,4 m
Text: TILL MINNE AV KAROLINEROFFICERARNA ERIC LUNDMAN 1662-1746 ALEXANDER JOHAN PLANTING BERGLOO 1688-1756 ERIC CASMIR TRAFVENFELT 1697-1756 SAMT NÄSKOTTS SOLDATER STUPADE 1719
Informationsskylt: Nej

Anders Kihl
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten