Registerkort Nr Z07

Minnessten över fallna karoliner i Hårbörsta, Björnänge

Län                                           Jämtlandz07

Kommun (motsv)               Åre

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    I Byn mellan gamla vägen och E14. 100 m NNO vägskälet väg 659-Jämtgårdsvägen
GPS-angivelse:                      63°22’30.68″N 13° 9’11.42″E

Inventerad
Namn:                                        Anders Kihl
Datum:                                      2016-09-13

Historia
Efter det att Karl XII kommit hem till Sverige år 1715 så slog han sig ner i Ystad och arbetade hårt för att få rikets ekonomi på fötter igen – och då samtidigt kunna skriva ut fler soldater, köpa in fler hästar och tillverka fler kanoner. Men inte för att ta tillbaka de förlorade finska länen. Slaget som han förberedde – det som kanske skulle ha fått Sveriges och Nordens historia att ta en annan vändning – var nämligen slaget mot Norge. En arme på 40 000 man gjordes i ordning. Planen var att general Armfelt skulle ta en styrka på 11 550 karoliner, varav ca 8 000 var stridande förband, och anfalla det nordliga Trondheim, för att kapa Norge på mitten. Dessutom var Trondheim en viktig stad och dess erövrande skulle betyda mycket för fälttåget. Själv skulle Karl XII ta huvudstyrkan i söder och gå genom Halden mot Kristiania. I november belägrades fästningen Fredriksten nära Halden, och under kungens direkta order framskred belägringen mycket fort. Den svenska belägringen fortskred sakta och en svensk seger låg inte helt utom räckhåll. Men då, den 30 november, träffades kung Karl XII av en kula som genomborrade bägge tinningarna och direkt medförde döden. Fälttåget avbröts; sydarmén marscherade tillbaka till Sverige medan nordarmén stod kvar utanför Trondheim längre norrut. Så snart Armfelt blivit informerad om kungens död (och även avbrytandet av huvudanfallet), beslöt även han att retirera. Det blev en hård återmarsch, genom kallt klimat och soldaterna led svårt av törst, kyla och överraskades även av en snöstorm. Hälften av dem, 3 000 man, kom aldrig tillbaka från vad som brukar kallas Karolinernas dödsmarsch.

 Ägare
Namn:                                        Fältjägarnas Officersförening c/o Stefan Fredriksson
Adress:                                       Ytterån 954, 835 95 Nälden

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     —
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Fältjägarföreningen c/o Jan-Anders Jakobsson
Adress:                                       Röstavägen 10, 830 43 Ås
Telefon:                                     073-020 65 80
Mail-adress:                             jana291@msn.com

Övrigt
Karolinergrav upptäckt 1933 under plöjningsarbeten i Hårbörsta i Björnänge.
Minnessten 4 m hög m av grå granit invigt 18 juli 1937 av generallöjtnant A Lyström på initiativ av en kommitté bestående av fil dr Hanna Rydh Munck af Rosenschöld, konsul Erik Maijström, överste K E Beskow, skriftställare T Boberg, direktör T Marcus och hemmansägare K Olsson Karlsson. Markområdet överlämnades genom gåvobrev den 19 januari 1937 av direktör Marcus till I 5 officerskår.
Konstnär är skulptör Olof Ahlberg
Text under ett kors: ÅT ARMFELDTS KAROLINER, SVERIGES OCH FINLANDS SÖNER, SOM VILA I ÅREDALENS JORD.z07d
Informationsskylt: Ja (samordnad mellan ett stort antal intressenter)

Anders Kihl
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten