Registerkort Nr Z06

Minnesmonument över fallna karoliner i Duved

 Län                                           Jämtland

Kommun (motsv)               Åre

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    2 km väster Duveds kyrka, 300 m söder E 14
GPS-angivelse:                      63°23’29.29″N 12°52’29.82″E

Inventerad
Namn:                                        Anders Kihl
Datum:                                      2016-09-13

Historia
Efter det att Karl XII kommit hem till Sverige år 1715 så slog han sig ner i Ystad och arbetade hårt för att få rikets ekonomi på fötter igen – och då samtidigt kunna skriva ut fler soldater, köpa in fler hästar och tillverka fler kanoner. Men inte för att ta tillbaka de förlorade finska länen. Slaget som han förberedde – det som kanske skulle ha fått Sveriges och Nordens historia att ta en annan vändning – var nämligen slaget mot Norge. En arme på 40 000 man gjordes i ordning. Planen var att general Armfelt skulle ta en styrka på 11 550 karoliner, varav ca 8 000 var stridande förband, och anfalla det nordliga Trondheim, för att kapa Norge på mitten. Dessutom var Trondheim en viktig stad och dess erövrande skulle betyda mycket för fälttåget. Själv skulle Karl XII ta huvudstyrkan i söder och gå genom Halden mot Kristiania. I november belägrades fästningen Fredriksten nära Halden, och under kungens direkta order framskred belägringen mycket fort. Den svenska belägringen fortskred sakta och en svensk seger låg inte helt utom räckhåll. Men då, den 30 november , träffades kung Karl XII av en kula som genomborrade bägge tinningarna och direkt medförde döden. Fälttåget avbröts; sydarmén marscherade tillbaka till Sverige medan nordarmén stod kvar utanför Trondheim längre norrut. Så snart Armfelt blivit informerad om kungens död (och även avbrytandet av huvudanfallet), beslöt även han att retirera. Det blev en hård återmarsch, genom kallt klimat och soldaterna led svårt av törst, kyla och överraskades även av en snöstorm. Hälften av dem, 3 000 man, kom aldrig tillbaka från vad som brukar kallas Karolinernas dödsmarsch.

Ägare
Namn:                                        Fältjägarnas Officersförening c/o Stefan Fredriksson
Adress:                                      Ytterån 954, 835 95 Nälden

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Fältjägarföreningen c/o Jan-Anders Jakobsson
Adress:                                       Röstavägen 10, 830 43 Ås
Telefon:                                     073-020 65 80
Mail-adress:                             jana291@msn.com

Övrigt
Minnesmärke är en 10 m hög obelisk av stockholmsgranit rest den 6 september 1892 på en höjd intill Millestgården på platsen för Duveds skans från 1658 av chefen för Hälsinge regemente överste af Munck. Initiativtagare var majoren vid Generalstaben J G Björlin och majoren vid Dalregementet G Leksell och marken skänktes av hemmansägare Jöns Mårtensson.z06c
Stenen är ritad av arkitekt Ferdinand Boberg och höggs i Stockholm
Text under en nordstjärna: 1719 ÅRS KAROLINER
Text på sockeln: AF FOSTERLANDET
Informationsskylt: Två stycken

Anders Kihl
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten