Registerkort Nr Y94

Minnessten över Carl XVI Gustafs besök vid T 3 i Officersparken i Sollefteå

 Län                                            Västernorrland

Kommun (motsv)                Sollefteå

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    I T 3 officerspark
GPS-angivelse:                      63°10’24.90″N 17°16’1.19″E

Inventerad
Namn:                                        Anders Kihl
Datum:                                       2019-09-17

Historia
Minnessten rest till minnet av Carl XVI Gustafs vid Kungl. Norrlands trängkår den 9 september 1976

Ägare
Namn:                                        Sollefteå kommun (Ulf Johansson)
Adress:                                      Djupövägen 3, 881 80 Sollefteå
Tfnnr:                                         0620-68 20 57, 073-274 53 68
Mail-adress                              kommun@solleftea.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt:
Minnessten av granit uppsatt år 1976 av förbandet i samband med Carl XVI Gustafs besök vid regementet H 0,4 M, B 1,2 M, D 0,65 M
Text: CARL GUSTAF 19 9/9 76
Informationsskylt: Nej

Anders Kihl
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten