Registerkort Nr Y92

1902 Minnessten över Oscar II:s besök vid T 3 i Officersparken i Sollefteå

 Län                                            Västernorrland

Kommun (motsv)                Sollefteå

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     I T 3 officerspark
GPS-angivelse:                       63°10’24.90″N 17°16’1.19″E

Inventerad
Namn:                                        Anders Kihl
Datum:                                       2019-09-17

Historia
Minnessten rest till minnet av Oscar II:s vid Kungl. Norrlands trängkår den 11 juli 1902

 Ägare
Namn:                                        Sollefteå kommun (Ulf Johansson)
Adress:                                      Djupövägen 3, 881 80 Sollefteå
Tfnnr:                                        0620-68 20 57, 073-274 53 68
Mail-adress                              kommun@solleftea.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt:
Minnessten av granit uppsatt år 1902 av förbandet i samband med Oscar II:s besök vid kåren
Text: OSCAR 19 11/7 02
Informationsskylt: Nej

Anders Kihl
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten