Registerkort Nr Y91

1902 Minnessten över Oscar II:s besök vid I 21 i Gamla lägret, Övergård

 Län                                            Västernorrland

Kommun (motsv)                Sollefteå

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Vid väg 90 på f d Hundskolans kasernområde 500 m SO XL- BYGG Fresks
GPS-angivelse:                     63° 09′ 29″ N, 17° 19′ 02″ E

Inventerad
Namn:                                        Anders Kihl
Datum:                                      2019-09-16

Historia
Minnessten rest till minnet av kung Oscar II:s besök vid Kungl. Västernorrlands regemente på Sollefteå läger den 11 juli 1902

 Ägare
Namn:                                        Sollefteå kommun (Ulf Johansson)
Adress:                                      Djupövägen 3, 881 80 Sollefteå
Tfnnr:                                        0620-68 20 57, 073-274 53 68
Mail-adress                              kommun@solleftea.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnessten av granit uppsatt i samband med Oscar II besök den 11 juli 1902 i Sollefteå läger
Text: OSCAR II JULI 1902
Informationsskylt: Nej

Anders Kihl
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten