Registerkort Nr Y32

Gravkvarter (T 3) på kyrkogården vid Sollefteå kyrka        

 Län                                            Västernorrland

Kommun (motsv)                Sollefteå

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     Sollefteå kyrkogård
GPS-angivelse:                        63°9’42.56″N 17°16’53.21″E

Inventerad
Namn:                                        Anders Kihl
Datum:                                       2019-09-17

Historia
När förbandet bildades 1893 var det de första åren samgrupperade med Svea trängbataljon i Marieberg, Stockholm. I maj 1894 omlokaliserades förbandet till Fredrikshovs slott. Den 7 maj 1898 flyttade förbandet in officiellt in i ett nyuppfört kasernområde vid Trängvägen i Sollefteå. Kasernområdet kom under åren att utökas med två kaserner vilka uppfördes 1941 samt 1960. Den 1 juli 1992 lämnades kasernområdet på Trängvägen, och förbandet samlokaliserades med övriga förband i staden på Regementsvägen. Den 1 juli 2000 omlokaliserades förbandet en sista gång, då man lämnade Sollefteå och samlokaliserades med Jämtlands fältjägarregemente på Fältjägargränd i Östersund

Ägare
Namn:                                        Svenska kyrkan

Vårdare
Namn:                                        Sollefteå-Boteå pastorat (Ulf Jonasson)
Adress:                                       Kyrkvägen 18. 881 34 Sollefteå
Telefon:                                     0620-835 00
Mail-adress:                             solleftea.pastorat@svenskakyrkan.se

Övrigt
Minnesvård av granit med en sköld av brons med förbandets vapenbild och 23 namn på avlidna vid förbandet. Då stenen är fulltecknad har ytterligare ett namn lagts till på en stenplatta placerad vid vårdens underkant.
Text: KUNGL. NORRLANDS TRÄNGKÅR
GUSTAF HJELMQVIST *1876 +1890 ANDERS WEDELL *1875 +1900 AXEL VON HALL *1865 +1905 FREDRIK ÅSTRÖM *1881 +1911 KARL HENRIKSSON *1890 +1911 JOHAN OLSSON *1889 +1911 FERDINAND HAGSTRÖM *1868 +1919 EDVIN FREDRIKSSON *1891 +1913 WILHELM LÖVENADLER *1868 +1915 ROBERT JONSSON *1894 +1916 AXEL ANDERSSON *1898 +1917 OSKAR STRÖMSTEDT *1896 +1917 G V HULTMAN *7/6 1857 +5/10 1919 EMIL G FRANSSON *18/ 1891 +19/9 1921 J A ÅGREN *29/5 1857 +61 1924 A L BERGSTRÖM *11/9 1867 +25/11 1924 F A JOHANNESSON *15/8 1854 +22/1 1931 S J WALLIN *3/1 1865 +10/3 1933 K G NJURLING *17/1 1872 +13/1 1939 OTTO MATHIAS MATTSON *11/4 1887 +16/11 1940 N O MARKHAGEN *1/6 1904 +30/10 1948 E L LARSSON *22/5 1888 +9/9 1949 E G HÖGSTRÖM *4/2 1920 +23/5 1954
Text på separat sten: NILS LARSSON *8/6 1920 +21/6 1959
Informationsskylt: Nej

Anders Kihl
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten