Registerkort Nr Y31

Gravkvarter (I 21) på kyrkogården vid Sollefteå kyrka

 Län                                            Västernorrland

Kommun (motsv)                Sollefteå

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Sollefteå kyrkogård
GPS-angivelse:                       63°9’42.56″N 17°16’53.21″E

Inventerad
Namn:                                        Anders Kihl
Datum:                                      2019-09-17

Historia
Regementet flyttade 1898 till Sollefteå läger och 1911 till det nya kasernområdet. En regementsgravplats införskaffades samma år på kyrkogården i Sollefteå. Totalt har sex personer begravts där.

 Ägare
Namn:                                        Svenska kyrkan

Vårdare
Namn:                                        Sollefteå-Boteå pastorat
Adress:                                       Kyrkvägen 18. 881 34 Sollefteå
Telefon:                                     0620-835 00
Mail-adress:                             solleftea.pastorat@svenskakyrkan.se

Övrigt
Minnesmärke av granit rest år 1911 av regementet. I graven vilar K N Murén, kapten H Stjerndal och sergeant B V Brodin. Utöver minnesstenen finns tre separata gravstenar (en med läsbart namn)
Text:  KUNGL. VÄSTERNORRLANDS REGEMENTES BEGRAVNINGSPLATS
Text på läsbar gravsten: G HACKELL F 16/11 1890 D 3/5 1915 KAMRATER RESTE VÅRDEN
Informationsskylt: Nej

Anders Kihl
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten