Registerkort Nr Y22

Veteranminnesmärke ”I fredens tjänst” i Sollefteå

 Län                                            Västernorrland

Kommun (motsv)                Sollefteå

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Parken Hantverkargatan/  Djupövägen vid Ångermanälven
GPS-angivelse:                       N63°10’4.23″  E17°16’31.54″

Inventerad
Namn:                                       Anders Kihl
Datum:                                      2022-06-01

Historia
För drygt sextio år sedan flögs den första svenska truppen till en fredsbevarande insats i en internationell konflikthärd utanför Europa. 1956 drog en bataljon på den blå FN-hjälmen och tog de första nervösa stegen ut i ett farligt och vanskligt uppdrag. De har under ett halvsekel följts av närmare 100 000 andra män och sedermera även kvinnor som deltagit i insatser i Gaza, Libanon, på Cypern, i Kongo, Liberia, före detta Jugoslavien och Afghanistan. För att minnas dessa insatser under världssamfundets flagga har under de senaste åren minnesstenar satts upp i ett antal städer runt om i Sverige.

 Ägare
Namn:                                        Sollefteå kommun
Adress:                                       Djupåvägen 3, 881 80 SOLLEFTEÅ
Tfnnr:                                         0620-682000
Mail-adress                               kommun@solleftea.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                      –
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Avtäckningen av minnesstenen skedde 29 maj 2020 i samband med återträff för BA11 som sattes upp 1998-99 av NB21 för tjänst inom SFOR i Bosnien, Tuzla området. Veteranerna i Ångermanland och Sollefteå kommun har tillsammans utformat minnessten och valt plats.
Text under tre kronor: HEDRA SOM GJORT EN INSATS FÖR FREDEN. MINNS DE STUPADEDE VETERANER
Informationsskylt Nej


Anders Kihl
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten