Registerkort Nr Y13

Minnessten över 1809 års lantvärnsmän i Sundsvall

 Län                                            Västernorrland

Kommun (motsv)                Sundsvall

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     60 m NV rondellen Kronolottsvägen –  Västra vägen
GPS-angivelse:                        N62°23’40.18″ E17°16’33.29″

Inventerad
Namn:                                        Anders Kihl
Datum:                                       2022-05-29

Historia
Under den stora ofredens år 1808-1809 vistades en stor mängd soldater i Sundsvall. Många av dem var krigsskadade som transporterats hit från Finland och norra Sverige med hjälp av båtar och hästskjutsar. Bristen på kläder och mat var stor och tillsammans med kölden och sjukdomar ledde det till att ett stort antal soldater avled och begravdes strax utanför staden.

Ägare
Namn:                                       Sundsvalls kommun
Adress:                                      Norrmalmsgatan 4, 851 85 SUNDSVALL
Tfnnr:                                         060-191000
Mail-adress                              sundsvalls.kommun@sundsvall.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     <
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren eller kyrkan

Övrigt
Minnessten av gnejs, 2,6 m h, 0,7-0,9 m br och 0,28-0,43 m tj( (bredast och tjockast vid basen). Stenen står på ett postament av cement,0,5 m h, 1,05 m l och 0,66 m br. Stenen är inhägnad av kättingar monterade på fyra i jorden delvis nedgrävda kanoner.
Minnesvården invigdes den 25 augusti 1912 av landshövding Ström
Vid hundraårsminnet 1909 uppstod tanken på en minnessten och det skulle dröja ytterligare tre år innan den fanns på plats. Medelpads Fornminnesförening reste stenen men det var ett stort antal gåvor som möjliggjorde detta minnesmärke. Granitblocket skänktes av Bröderna Flink och grundläggare David Larsson utförde grundsättningen av stenen. Grund och sockel bekostades av fabrikören Georg Kull och monumentets skrift höggs in av verkmästaren G. Westerberg efter ritningar av Waldemar Sandström.
Stängslets kanoner hade förut använts i hamnen som pålar för båtförtöjningar och kättingen var hämtad från stadens förråd. Stadsingenjör K. Abersten komponerade det hela och var också den som övervakade arbetet med stenens resande.
Text: Inskrift i runslinga i form av stiliserad drake: ÅT 1809 ÅRS LANDTVÄRNSMÄN MEDELPADS FORNMINNESFÖRENING RESTE. VÅRDEN.
I mitten i en rund planhuggen yta står årtalet 1909
Informationsskylt Nej


Anders Kihl
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten