Registerkort Nr Y12

Minnessten över Ing 3 vägbygge vid Myckelsjö i Indal

 Län                                            Västernorrland

Kommun (motsv)                Sundsvall

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Vid vägen Indal – Myckelsjö
GPS-angivelse:                      62°35’25.26″N 17°12’43.42″E

Inventerad
Namn:                                         Per Forsman
Datum:                                        2017

Historia
Vid en repetitionsövning 1955 byggde Ing 3 en väg i Myckelsjö och tillverkade minnesstenen

 Ägare
Namn:                                        Indals hembygdsförening?
Adress:
Tfnnr:
Mail-adress

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av rest 1955 av 1.traktorkompaniet Ing 3
Text under ingenjörtruppernas truppslagstecken: MYCKELSJÖVÄGEN BYGGDES AV 1.TRAKTORKOMPANIET 1955
Informationsskylt:  Nej

Per Forsman
Chef SvMMinventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten