Registerkort Nr Y08

1911 Minnessten över Västernorrlands regementes lägerplats Gamla lägret i Övergård

Län                                            Västernorrland

Kommun (motsv)               Sollefteå

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                 Vid väg 90 på f d Hundskolans kasernområde 500 m SO XL BYGG Fresks
GPS-angivelse:                   63° 09′ 29″ N, 17° 19′ 02″ E

Inventerad
Namn:                                        Anders Kihl
Datum:                                      2019-09-16

Historia
Regementet var det enda regemente som växte fram ur 1812 års beväringsorganisation som under åren 1836 – 1847 övades på Viksmon. Västernorrlands beväringsbataljon bildades den 19 oktober 1854. Beväringsbataljonen var fram till den 29 mars 1869 underställd chefen för Jämtlands fältjägarkår (№ 23). Från den 29 mars 1869 blev bataljonen ett självständigt förband. Den 1 januari 1887 ändrades namnet till Västernorrlands bataljon. Den 1 januari 1893 omorganiserades bataljonen till regemente, och antog namnet Västernorrlands regemente (№ 29), som 1902 justerades till № 28.
År 1914 justerades samtliga ordningsnummer inom Armén. För Västernorrlands regemente innebar det att regementet blev tilldelad beteckningen I 28.
Under åren 1848-1898 övades bataljonen, från 1893 regementet på Sånga mo. Den kraftiga befolkningstillväxten i länet gjorde att årskullarna efter hand blev för stora. Mathållning och sanitära förhållanden var alltför primitiva. 1898 flyttades övningsverksamheten till Bruksmon i Sollefteå och benämndes Sollefteå läger. Första övningarna där genomfördes 1899. Tiden i lägret blev dock relativt kort genom att allmän värnplikt infördes. När kasernerna i staden blev färdiga år 1911 överfördes verksamheten dit.

 Ägare
Namn:                                        Sollefteå kommun (Ulf Johansson)
Adress:                                      Djupövägen 3, 881 80 Sollefteå
Tfnnr:                                        0620-68 20 57, 073-274 53 68
Mail-adress                              kommun@solleftea.se

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av granit. Strax bredvid ligger minnessten över 4.intendenturkompaniet (Y11) och över Oscar II:s besök 1902 (Y91)
Konstnär: Arkitekt Valdemar Granlund och stenhuggare Pher Fritiof Lögdberg
Text: SOLLEFTEÅ LÄGER VAPENÖVNINGSPLATS FÖR KUNGL. VÄSTERNORRLANDS REGEMENTE 1898 – 1911
Informationsskylt: Nej

Anders Kihl
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten