Registerkort Nr Y06

1893 Minnesplatta över Norrlands artilleriregementes 1.batteri i Härnösand 

Län                                            Västernorrland

Kommun (motsv)              Härnösand

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                       Östanbäcksgatan 8, Härnösand
GPS-angivelse:                          N62°37’48.22″ E17°56’25.17″

Inventerad
Namn:                                            Sten Bredberg
Datum:                                          2017-09-20

Historia.
Norrlands artilleriregemente bildades den 1 mars 1893 genom att regementet successivt tillfördes enheter från Första Svea artilleriregemente, Första Göta artilleriregemente och Wendes artilleriregemente. Den 3 mars 1893 utsågs överste Ernst Boheman som regementets första chef.

Den 4 december 1849 detacherades 9. batteriet ur Första Svea artilleriregementet till Härnösand. Detachementet förlades till Östanbäcksgatan 8, från 1870 till Tullportsgatan 2. Den 28 september 1893 överfördes batteriet till Norrlands artilleriregemente och blev regementets 1. batteri (Frösö kompani). 

Ägare
Namn:
Adress:
Tfnnr:
Mail-adress

Vårdare
Namn:                                            se ägaren

Övrigt
Minnesplattan uppsattes 2003.
Text: KUNGL. NORRLANDS ARTILLERIREGEMENTES 1. BATTERI UPPSATT AV A1 VAR FÖRLAGT TILL HÄRNÖSAND 1849-1893
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten