Registerkort Nr Y01

1721 Minnessten över slaget vid Sundsvall-Selånger vid Selånger kyrka

Län                                            Västernorrland

Kommun (motsv)               Selånger

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Vid gamla kyrkoruinen S Selångers kyrka
GPS-angivelse:                      62°24′20″N, 17°12′31.52″E

Inventerad
Namn:                                        Anders Kihl
Datum:                                       2019-09-18

Historia
Striden började i Sundsvall med att den ryska eskadern på 33 galärer, 33 lodjor och 33 slupar fullastade med manskap och materiel attackerade staden med artillerield och prickskytteeld. Försvararna, som inte hade något understöd av artilleri förutom några små pjäser som gav eld från gårdarna och båtarna i närheten, lyckades ändå med de 80 kavalleristerna, 80 båtsmännen och 77 bönderna och borgargardet, hålla de landstigande ryssarna stången i en timmes tid vid västra Stadsbron vid Åkroken. När major Fieandt, som var högste befäl för svenskarna, med sina små resurser hotades av att bli kringränd av de ryska kosackerna och det ryska infanteriet vid västra bron, beordrade han att man skulle dra sig tillbaka på vägen mot Jämtland och med 70 man inta stridsställning i skogen vid Holmbron. Detta skulle visa sig omöjligt då bönderna och båtsmännen flydde och lämnade de jämtländska kavalleristerna ensamma att tillsammans med Fieandt slåss mot den ryska övermakten, som bestod av omkring 600 kosacker och 6870 man infanteri.
Svenskarna lyckades med två motanfall uppehålla ryssarna, men fick efter det att ryssarna fått förstärkning utkämpa en hopplös kamp mot övermakten. Ryssarna lyckades få fram förstärkning och det blev en svår strid för svenskarna. 22 man blev nedsablade på landsvägen vid Valla. Omkring tio man lyckades hugga sig igenom ryssarnas linjer och fly. Tio svenskar blev tagna som fångar och förda till S:t Petersburg jämte kavallerikompaniets fana. Hela Sundsvall skövlades och brändes ned och endast kyrkan med klockstapeln klarade sig utan skador.

 Ägare
Namn:                                       Selångers församling
Adress:                                      Kungsnäs 158, 855 91 Sundsvall
Tfnnr:                                         060 56 35 75
Mail-adress                              selanger.forsamling@svenskakyrkan.se

Vårdare
Namn:                                        se ägaren

Övrigt
Minnesmärke av granit med plåt av koppar rest år 1972 av Jämtar
Text: TILL MINNE AV DE 22 JÄMTLÄNDSKA KAROLINER SOM STUPADE I SELÅNGER I DRABBNING MED RYSK ÖVERMAKT DEN 25 MAJ 1721
JÄMTAR RESTE MINNESVÅRDEN 1972
Läs mer om slaget på Google: Det sista Karolinska slaget vid Sundsvall/Selånger år 1721
Informationsskylt: Nej

Anders Kihl
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten