Registerkort Nr X12

Minnessten över Livregementets dragoners 4.skvadron i Koversta gammelby, Österfärnebo

Län                                            Gävleborg

Kommun (motsv)               Sandviken

Lägesbeskrivning           
Kartbeskrivning:                    I Koversta gammelby. Väg 272 mellan Gysinge och Österfärnebo. Strax före Österfärnebo kyrka tag vänster (söderut) på Berreksvägen till Koversta Gammelby.
GPS-angivelse:                         N60°17’39.78″ E16°48’22.34″

Inventerad
Namn:                                        Thomas och Lena Fredholm
Datum:                                       2020-08-15

Historia
Färnebo ryttares historia går tillbaka till 1680-talet, då Anders Larsson HÖÖK  var herre till Gysinge bruk. År 1680 utfärdade Konungen ett s k. öppet rustningsbrev och Höök uppställde sedermera fem stycken ryttare under Livregementet till häst. I regementets generalmönstringsrulla, daterad Örebro den 22 november 1683 återfinns de fem Österfärneboryttarna som ” inspektor Hööks tienare” under numren 80-84 på kapten Cruses kompani, men överfördes 1691 till numren 126-130 vid Lifkompaniet. De fem första livgardisterna med dessa nummer var Jon Uggla, Mats Goliat, Johan Holm, Johan Lagopp och Per Frisk. Livregementet till häst betraktas ännu som ett av Sveriges främsta indelta kavalleriförband och deltog med framgång i otaliga fältslag under Sveriges krig under stormaktstiden.

Ägare
Namn:                                        ??
Adress:
Tfnnr:
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        ?

 Övrigt
Minnessten av ljus granit rest 1988
Text: TILL MINNET AV FERNEBO RYTTARE SOM TJÄNSTGJORT VID UPPLANDS RYTTARE OCH LIVREGEMENTET TILL HÄST 1603-1909
ÖSTERFÄRNEBO HEMBYGDSFÖRENING 1988
Informationsskylt:  Nej

Thomas Fredholm
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten