Registerkort Nr X07

Minnessten över Hälsinge regementes Forsa kompani vid kyrkan i Forsa

 Län                                            Gävleborg

Kommun (motsv)                Hudiksvall

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   200 m V Forsa kyrka, invid väg 84.
GPS-angivelse:                      N61°44’4.19″ E16°56’10.16″

Inventerad
Namn:                                        Tomas Bornestaf
Datum:                                       2023-07-22.

Historia
Forsa kompani var ett av de sex kompanier som uppsattes i Hälsingland, till Hälsinge regementes åtta kompanier (två i Gästrikland) genom indelningsverket från 1682. Kompaniet deltog i regementets alla fälttåg och bidrog därmed till de segrar som där regementet hade en framträdande roll.
Under Stora Nordiska Kriget reducerades regementet kraftigt under slaget vid Liesna 1708. Vid Poltava var återstoden av regementet en del av belägringsstyrkan kring staden och deltog inte i slaget. Vid arméns kapitulation vid Perevolotjna och hamnade den kvarvarande delen av regementet i rysk fångenskap och endast ett fåtal kom att återvända efter freden 1721. Ett nytt regemente var uppsatt 1710.
Efter segern vid Gadebusch år 1712 och under det fortsatta kriget i norra Tyskland var regementet en del av armén som inneslöts i fästningen vid Tönningen och kapitulerade. Regementets sattes ånyo upp under det kommande året.
Vid det Armfeldtska återtåget, årsskiftet 1718–19, förlorade regementet omkring 600 man i den katastrofala snöstorm som överraskade armén i Jämtlandsfjällen.
Regementet deltog i olika omfattning i de omfattande arbeten som under 1800-talet genomfördes i utbyggnaden kanaler m.m. inom landet.
Regementets övningsplats var sedan 1689 Mohed intill flytten till Gävle 1908.

 Ägare
Namn:                                        Hudiksvalls kommun, Forsa socken, registrerad som fornminne nr 84 Forsa socken.
Adress:                                      Trädgårdsgatan 4 824 80 Hudiksvall
Tfnnr:                                         0650-19000
Mail-adress                              kommun@hudiksvall.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                      –
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av sten 2,8 m hög och 1,05 bred. Rest år 1952 av Forsa sockenmän. Sten är placerad framför ingången till kompaniets trossbod.  Det är särskilt intressant detta minnesmärke över ett kompani är det enda där regementets segernamn är angivna.
Text: FORSA KOMPANI TILL ÅR 1901 TJÄNADE DESSA BYGDERS SÖNER UNDER HÄLSINGE REGEMENTES FANA SOM BÄR SEGERNAMNEN NOVGOROD 1611 WARSCHAWA 1658 FREDRIKSODDE 1657 TÅGET ÖFVER BÄLT 1658 LUND 1676 LANDSKRONA 1677 NARVA 1700 DÜNA 1701 JAKOBSTADT 1704 GEMÄUERHOF 1705 GADEBUSCH 1710.
FORSA SOCKENMÄN RESTE STENEN 1952 PÅ KOMPANIETS SAMLINGSPLATS.


Tomas Bornestaf
Chef SvMM inventeringsgrupp

 Projektet har finansierats av Försvarsmakten