Registerkort Nr X04

Minnessten över Hälsinge regementes lägerplats Mohed i Mo 

Län                                            Gävleborg

Kommun (motsv)               Söderhamn

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                       Söderhamn-Mohed flygfälts västra skogskant i Mo socken.
GPS-angivelse:                           N61°17’27.98″ E16°49’58.60″

Inventerad
Namn:                                            Tomas Bornestaf
Datum:                                          2023-06-10

Historia
Mohed var Hälsinge regementes mötesplats 1689 – 1908. Stenen skall minna om de mer än 200 år som regementet hade Mohed som övnings- och samlingsplats. Hösten 1908 kasernerades regementet på Kungsbäck i Gävle. 

Ägare
Namn:                                            Gävleborgsgruppen
Adress:                                          Stenhammarsvägen 2 802 67 Gävle
Tfnnr:                                             010 – 8236900
Mail-adress:                                 gavleborgsgruppen@mil.se

Vårdare
Namn:                                            se ägaren

Övrigt
Minnesmärket är en sten i grå granit, tre meter hög, 0,8 meter bred i topp och en meter tjock. Placerad på en kvadratisk sockel och inhägnad med kedja på stenstolpar.
Rest av Hälsinge regemente 23 augusti 1908
Text: MOHED KUNGL. HÄLSINGE REGEMENTES MÖTESPLATS 1689 – 1908. REGEMENTET RESTE STENEN D 23.8.1908
Informationsskylt: Nej

Tomas Bornestaf
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten