Registerkort Nr W92

1953 Minnessten över Gustaf VI Adolfs och drottning Louises besök och över Carl XVI Gustafs besök 1998 vid Dalregementet i Falun    

Län                                            Dalarna

Kommun (motsv)              Falun

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                 200 m framför kanslihuset i den s k Regementsparken
GPS-angivelse:                   N60°36’18.32″ E15°38’57.70″

Inventerad
Namn:                                        Christian Braunstein, Ronny Schultz och Daniel Banck
Datum:                                      2022-08-09

Historia
I samband med sin Eriksgata 1953 besökte Gustaf VI Adols och drottning Louise ett antal orter i Dalarna under september 1953. I samband med besöket i Falun utdelade konungen en ny fana till Kungl Dalregementet. Han och drottningen skrev även sina namnteckningar på en huggen sten som därefter restes i Regementsparken framför kanslihuset. 1998 besökte Carl XVI Gustaf Falun för att även han dela ut en ny fana till Dalregementet och Dalabrigaden. Han skrev då sin namnteckning på samma minnessten men på frånsidan.

Ägare
Namn:                                       Falun kommun
Adress:                                      Stadshuset, Slaggatan 3D, Falun
Tfnnr:                                        023-830 00
Mail-adress                              kontaktcenter@falun.se

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av granit rest (uppsatt) år 1953
Text: HM Konung Gustaf VI Adolfs och HM Drottning Louises namnteckningar och
H M KONUNG GUSTAF VI ADOLF ÖVERLÄMNADE 5/9 1953 NY FANA TILL KUNGL DALREGEMENTET
Text frånsidan: HM Konung Carl XVI Gustafs namnteckning och
HM KONUNG CARL XVI GUSTAF ÖVERLÄMNADE 29/8 1998 NY FANA TILL DALREGEMENTET OCH DALABRIGADEN
Informationsskylt: Nej


Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten