Registerkort Nr W32

Minnesskylt över trossbod tillhörande Västerdalkompaniet i Äppelbo

 Län                                            Dalarna

Kommun (motsv)               Malung-Sälen

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  Masspellesgården 200 m S kyrkan i Äppelbo
GPS-angivelse:                     N60°28’36.91″ E14° 3’21.84″

Inventerad
Namn:                                       Christian Braunstein, Ronny Schultz och Daniel Banck
Datum:                                      2022-08-09

Historia
Äppelbo Hembygdsförening bildades vid ett sammanträde den 21 december 1924 och verkar för att bevara och föra kunskap om bygden vidare till kommande generationer.
I oktober 1926 förvärvades Masspellesgården på Näset som kom att tjäna som hembygdsgård. Den representerar en övergångstid från den äldre bebyggelsen och ger en bra bild av hur en gård kunde se ut vid sekelskiftet 1900. Till skillnad från många andra hembygdsgårdar är Masspellesgården en genuin gård med de flesta byggnader kvar på sina ursprungliga platser. Gården fortsatte även att vara levande en tid trots att föreningen ägde den, då säljaren med sin familj fick bo kvar på gården till början av 1940-talet. Efter en restaurering och uppordning av samlingarna invigdes hembygdsgården 1952.
Trossbod – för Västerdals kompani, Tältboden. Uppförd 1776 och har ursprungligen stått vid Stensbo kaptensboställe. Flyttades därifrån på 1880-talet till Opsaheden som handelsmagasin. Hitflyttad 1965.

 Ägare
Namn:                                        Äppelbo hembygdsförening
Adress:                                       780 54 Äppelbo
Tfnnr:
Mail-adress                               hembygdsforeningen@appelbo.net

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Hembygdsgården invigdes 1952 av landsantikvarien Ingemar Tunander och trossboden flyttades hit 1965
Text:
DALREGEMENTET OCH VÄSTERDALS KOMPANI
Informationsskylt: Ja


Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten