Registerkort Nr W31

Kompanigrav över Västerdalkompaniet i kyrkan i Äppelbo

 Län                                            Dalarna

Kommun (motsv)               Malung-Sälen

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   I norra delen av Äppelbo
GPS-angivelse:                      N60°29’22.09″ E14° 0’16.52″

Inventerad
Namn:                                       Christian Braunstein, Ronny Schultz och Daniel Banck
Datum:                                      2022-08-09

Historia
Otto Wilhelm von Knorring var karolin och deltog i flera drabbningar innan han blev sårad och tillfångatagen 1709 vid Poltava. Efter många års fångenskap återkom han 1722 till Sverige där han blev chef för Västerdals kompani. Han avled 1761 som överstelöjtnant på Säters kungsgård. Enligt traditionen ska hans stoft återförts till Äppelbo och där begravts imtill en liten dotter under altaret i kyrkan.
När Äppelbo kyrka restaurerades 1930 beslöt kyrkorådet att hos länsantikvarieämbetet hemställa om undersökning i vad mån uppgifterna angående kompanichefsgraven i kyrkan stämde. Detta beviljades och under norra väggen i koret hittades åtminstone tre kistor. Det är alltså möjligt att O W von Knorring jämte dotter faktiskt är begravda där. Möjligen är det Adam Wilhelm Fahnehielm död 1791 genom vådaskott under jakt, som också fått sitt sista vilorum här. Församlingens åtgärd blev att ge kompanichefsgraven ett minnesmärke. Detta skedde genom infällning av en häll utformad som ett sarkofaglock i kyrkogolvet ovanför graven.

Ägare
Namn:                                       Svenska kyrkan i Järna, Nås, Vansbro och Äppelbo
Adress:                                      Strandvägen1, 786 92 Dala-Järna
Tfnnr:                                        0281-204 58
Mail-adress                              jarna.forsamling@svenskakyrkan.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av svart metall med en lyftring i varje hörn ditlagd år 1930 av församlingen
Konstnär: Magnus Dahlander
Text över en stjärna och ett svärd korsat med en palmgren: VÄSTERDALS KOMPANI
Informationsskylt: Nej


Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten