Registerkort Nr W30

Järnvägsvagn i Lima skansar

 Län                                            Dalarna

Kommun (motsv)               Malung-Sälen

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    I Torgås 6 km N Lima kyrka vid väg 66
GPS-angivelse:                      N60°59’4.79″ E13°20’11.56″

Inventerad
Namn:                                        Christian Braunstein, Ronny Schultz och Daniel Banck
Datum:                                       2022-08-09

Historia
Vid Lima (mellan Sälen och Malung) finns en gammal försvarsanläggning med stridsvagnshinder ( s k draktänder) i form av pyramidformade stenblock i anslutning till riksväg och banvall. Även ett utrullningsbart hinder i form av en uråldrig NN-vagn med samma sorts block på flaket. Vagnen kunde alltså rullas ut över den nu sedan 1975 upprivna järnvägen. Rälsbiten finns kvar som skulle kunna läggas ut över rälsen.
Hela anläggningen är utmärkt med sevärdhetskringla som ”Lima skansar”. Även skyddstaket för vagnen har en sevärdhetskringla. Den enda ännu läsbara målade märkningen på vagnen var SSJ, ramstansen visar dock tydligt ”SSJ 190”
Stenarna bröts i berget och fraktades med släde för att läggas ut som en lång linje tvärs över dalen för att stoppa eventuella pansarfordon.

 Ägare
Namn:                                       Malung-Sälens kommun
Adress:                                      Lisagatan 34, Malung
Tfnnr:                                        0280-181 00
Mail-adress                              kommun@malung-salen.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      Rensning av ogräs runt vagnen

Vårdare
Namn:                                        Lima hembygdsförening
Adress:                                       c/o Lisbeth Modig, Gråheden 114, 780 64 Lima
Tfn:                                              070-306 88 48
Mail-adress:

Övrigt
Minnesmärke i form av en järnvägsflakvagn lastad med ”Draktänder”
Informationsskylt: Nej


Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten