Registerkort Nr W27

Minnessten över Martin Ekström i Born

Län                                            Dalarna

Kommun (motsv)               Avesta

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    I byn Born, väg 712 350 m ONO vägskälet till Hovnäs färja.
GPS-angivelse:                       N60°11’19.17″ E16°37’42.18″

Inventerad
Namn:                                        Thomas och Lena Fredholm
Datum:                                       2020-08-15

Historia
Martin Ekström föddes den 6 december 1887 i Gålsbo by i Avesta kommun och dog den 28 december 1954 i Helsingfors. År 1905 antogs han som volontär vid Upplands Artilleriregemente (A5) som då låg i Uppsala. Han beviljades avsked 1911 för att fram till 1915 tjänstgöra vid det persiska gendarmeriet i Iran, där förövrigt, under åren 1906-16, ett sextiotal svenska befäl tjänstgjorde. Ekström deltog i en mängd strider mot stråtrövarband och blev befordrad till kapten. Han antogs senare som löjtnant i tysk-persisk tjänst och deltog i striderna mot ryssarna i Zagrosbergen i västra Iran fram till 1916 då han återvände till Sverige.
Då det finska inbördeskriget bröt ut 1918 antogs Ekström som löjtnant vid den vita armén. Efter erövringen av Tammerfors blev han befordrad till överstelöjtnant och chef för Vasa regemente. Ekström deltog också i Estlands befrielsekrig 1919 under Gustaf Mannerheims befäl. Han blev för sina insatser befordrad till estnisk överste, men avböjde landets högsta orden, Örnorden med kraschan, på grund av kravet på estniskt medborgarskap. Han mottog däremot Estland frihetskors både av första och andra klassen.
Ekström bosatte sig efter kriget i Vasa, där han fram till 1934 var chef för Vasa skyddskår. Han tog avsked från den finska armén samma år och återvände till Sverige för att ägna sig åt politik. Han var under några år på 30-talet partiledare för det Nationalsocialistiska Blocket; ett parti i konkurrens med Nationalsocialistiska Arbetarepartiet.
Då Ryssland anföll Finland i december 1939 anmälde sig Ekström som frivillig och blev under Vinterkriget chef för III. Stridsgruppen inom Svenska frivilligkåren. Han deltog även 1941 under fortsättningskriget, men reste 1942 till Tyskland för att anmäla sig som frivillig, något som han nekades på grund av överårighet.

Ägare
Namn:                                        ?
Adress:
Tfnnr:
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     Rengöring
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        ?

 Övrigt
Minnessten av granit
Text under en värja och en kroksabel: ÖVERSTE MARTIN EKSTRÖM 1887-1954, BY WASA
NARVAS ERÖVRARE
ÄRA SKYLDIGHET VILJA
SVENSKA FINSKA ESTNISKA VAPENBRÖDER RESTE STENEN
Informationsskylt: Nej

Thomas Fredholm
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten