Registerkort Nr W18

1901 Minnessten över Dalregementets Mora kompani vid kyrkan i Mora

Län                                             Dalarna

Kommun (motsv)               Mora kommun

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   I omedelbar närhet av klockstapeln i Mora, nära Mora kyrka.
GPS-angivelse:                      N61°00’26.1″ E14°32’36.5″

Inventerad
Namn:                                       Olle och Eva Strid
Datum:                                     2021-05-21

Historia
Mora kompani, benämnt så från 1696, roterade soldater ur följande socknar och byar (Inom parentes = antalet rotar): Mora (93), Sollerön (22), Venjan (12) och Rättvik (23):
Vid mobilisering samlades soldaterna vid sina respektive korpralsmötesplatser för att sedan marschera till kompaniets samlingsplats, som var Moranoret för Mora kompani.
Kaptensbostället var från 1692 beläget på den samma år inköpta gården Haraldsarvet, Häradsar­vets by, strax norr om Sollerö kyrka. 1836 förflyttades kompanichefen till Noret, ett tidigare löjt­nantsboställe i Mora-Noret. Från kaptensbostället flyttades samtidigt manbyggnaden till det nya kaptensbostället.Om Dalregementet (I 13) historia och utveckling i övrigt, se registerkort W28.

Ägare
Namn:                                       Mora församling
Adress:                                      Dalagatan 13, 792 32 Mora
Tfnnr:                                        +46 250 552900
Mail-adress                              mora.forsamling@svenskakyrkan.se

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Text på åtsidan: Under Dalarnas landskapsvapen MORA KOMPANI
VID MORASTAPELNS TUNGA DÅN, GICK MORABONDEN OCH HANS SON, ATT FOSTERLANDET VAKTA. FRÅN DERAS ARMODS TIDEVARV VÅRT NUTIDSSLÄKTE FÅTT SITT ARV, ATT FÄDRENS MINNE AKTA”
Text på frånsidan: ”TILL HYLLNING FÖR MORA KOMPANI, DESS BEFÄL OCH MANSKAP, RESTES DENNA STEN 1963.
Informationsskylt: Nej

Olle Strid
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten