Registerkort Nr W18

Minnessten över Dalregementets översteboställe vid Näs Kungsgård

Län                                             Dalarna

Kommun (motsv)                Hedemora

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Väg 270 mellan Hedemora och Långshyttan. Tag vänster i                                                                     vägskälet 1km sydspetsen av sjön Fatburen. Näs Kungsgård
ligger 1km lägre fram på höger sida. Minnesstenen finns på                                                                 gräsmattan framför högra flygelbyggnaden.
GPS-angivelse:                       N60°22’35.75″ E16°3’15.02″

Inventerad
Namn:                                        Thomas och Lena Fredholm
Datum:                                      2020-08-15

Historia
Den timrade herrgårdsanläggningen i Näs var ursprungligen boställe för fogden över Näsgårds län och senare chefen för Dalregementet (1683-1813).
Gården består av en huvudbyggnad och dubbla fristående flyglar. Nuvarande anläggning ritades år 1686 av Erik Dahlbergh efter arméns riktlinjer för översteboställen.
Bland de namnkunniga chefer som bott på gården kan nämnas Berndt Reinhold von Liewen, Magnus Stenbock och Wilhelm Mauritz Klingspor. Här föddes 1774 Hans Hierta. Hans far var regementschef vid Dalregementet 1768-1777. Hans Hierta blev sedermera ledamot av Svenska Akademien och landshövding för Kopparbergs län.

Ägare
Namn:                                        Nils Karlgren
Adress:                                       Näs Kungsgård 4, 776 96 Dala-Husby
Tfnnr:                                         073-051 17 73

Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                      –
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

 Övrigt
Text under Dalarnas vapenbild: NÄS KUNGSGÅRD. ÖVERSTEBOSTÄLLE VID KUNGL DALREGEMENTET 1683-1813
Informationsskylt: Nej

Thomas Fredholm
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten