Registerkort Nr W08

Minnessten över Dalregementets livkompani på Rommehed i Stora Tuna

Län                                                Dalarna

Kommun (motsv)                  Borlänge

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     Väg 70, ca 6 km S Borlänge centrum, 2 km SV Stora Tuna kyrka.
GPS-angivelse:                        60°25’58.64″N 15°29’57.33″E

Inventerad
Namn:                                           Olle och Eva Strid
Datum:                                         2021-05-16 och november 2021

Historia
Rommehed var Kungl Dalregementets mötes- och lägerplats mellan åren 1796 – 1908. Läger­platsen anses vara den bäst bevarade i landet med ett trettiofemtal byggnader som minner om den indelta arméns förutsättningar att förbereda sig för krigstjänst. Huvuddelen av byggnaderna är försedda med informativa skyltar om respektive byggnads funktion under lägertiden. Idag är lägret ett byggnadsminne i vacker parkmiljö. (Se också W04 om Rommehed)
Om Livkompaniets minnessten och varför den står på sin plats idag i lägerparken finns följande att läsa om på Dalregementets museers hemsida (https://www.dalregementetsmuseer.se/) un­der ”Rommehed”:
”År 1921 bildades ”Det indelta livkompaniets kamratförening” om vilken man kan läsa i Dalrege­mentets kamratförenings årsskrift Armborstet 1960. År 1929 restes en minnessten. Livsoldaten nr 30 Wikman i Husby, som numera var stenhuggare, fann ett lämpligt granitblock och högg in­skriptionen. På lördagen före det årliga kamratmötet låg stenen på Wikmans flakvagn och hästen Perkele var förspänd. Framåt klockan 8 på söndagsmorgonen var foran framme och Wikman funderade på var stenen skulle lastas av. Det borde ju egentligen regementschefen bestämma men han var ännu inte tillstädes. Då kom Wikman på att detta borde Perkele få bestämma så denne fick gå vart han ville. Hästen stannade där Livkompaniets kompanigata en gång gått invid Lushavet just där kompanichefstältet en gång stod. Och där står stenen än i dag.” 

Ägare
Namn:                                            Privat fastighetsägare
Adress:
Tfnnr:
Mail-adress:

Kostnader
Vård, skötsel/år:                       –
Renovering (vid behov):       Stenen är i stort behov av vård (borttagning lav o färgifyllnad)

Vårdare
Namn:                                            Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av sten uppsatt 1925.
Konstnär: Enligt Dalregementets museers hemsida var det livsoldaten nr 30 Wikman i Husby som skapade stenen.
Text: KUNGLIGA DALREGEMENTETS INDELTA LIVKOMPANI RESTE STENEN I SITT GAMLA LÄGER ÅR 1925
Informationsskylt: Nej

Olle Strid
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten