Registerkort Nr W05

Minnessten över Magnus Stenbock utanför regementet i Falun

Län                                            Dalarna

Kommun (motsv)               Falun

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                 200m framför kanslihuset i den s k Regementsparken
GPS-angivelse:                   N60°36’18.32″ E15°38’57.70″

Inventerad
Namn:                                        Christian Braunstein, Ronny Schultz och Daniel Banck
Datum:                                       2022-08-09

Historia
Magnus Stenbock, född 12 maj 1665 i Jakobs församling i Stockholm, död 1717 i Köpenhamn, var en svensk greve och militär. Han var en av befälhavarna inom den karolinska armén under det stora nordiska kriget och en framträdande gestalt. Efter tjänst i utlandet återkom han i svensk tjänst och blev han  regementschef först i Wismar, senare för Kalmar regemente och Dalregementet.
I det stora nordiska kriget tjänade Stenbock under kung Karl XII i dennes fälttåg i Baltikum och Polen. År 1705 befordrades han till general i infanteriet och utsågs till guvernör över Skåne. På guvernörsposten uppvisade Stenbock sina administrativa färdigheter och organiserade Skånes försvar mot en dansk invasionsarmé, som han besegrade i slaget vid Helsingborg 1710. Under 1712 genomförde han ett fälttåg i norra Tyskland och besegrade en sachsisk-dansk armé i slaget vid Gadebusch, en prestation som gjorde att Stenbock befordrades till fältmarskalk. Då han omringades av övermäktiga allierade trupper blev Stenbock tvungen att kapitulera inför kung Fredrik IV av Danmark under belägringen av Tönning. Under fångenskapen i Köpenhamn avslöjade danskarna en hemlig flyktplan som Stenbock planerade att utföra och placerade honom på Kastellet. Där dog 1717 efter en lång tids sjukdom.

 Ägare
Namn:                                       Falun kommun
Adress:                                      Stadshuset, Slaggatan 3D, Falun
Tfnnr:                                        023-830 00
Mail-adress                              kontaktcenter@falun.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                       Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av röd granit rest 1975               
Text under dalpilarna och regementsknappen: MAGNUS STENBOCK CHEF FÖR KUNGLIGA DALREGEMENTET 1700 – 1706
UNDER EN HÅRD TID LEDDE HAN RIKETS ÖDEN 1709 – 1713
Text på frånsidan: BEREDSKAPSMÄN 1929 – 1945 RESTE STENEN JUBILEUMSÅRET 1975
Informationsskylt: Nej


Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten